button advertenties
button boeken pagina

Boeken geschreven door Lichtwerkers

Hieronder worden boeken getoont welke door lichtwerkers geschreven zijn.

Heb je ook een boek geschreven, en wil je deze hier vermeld zien?
De voorwaarden waaronder een boek vermelding kan worden gedaan is terug te vinden op deze pagina.

Klik op de afbeelding van het boek voor meer informatie.

Cover Is het goed als ik doodga?

Prijs
€ 18,50
Info en bestellen

Is het goed als ik doodga? - Nina José Verhoeven

Is het goed als ik dood ga is een inspirerend boek voor de terminaal zieke die de diagnose kanker heeft gekregen en iedereen die zorg draagt voor een terminaal zieke. Het laatste levensjaar van mijn moeder, die in 2009 overleed aan longkanker, heb ik intensief meegemaakt. Deze intense ervaring, tesamen met mijn achtergrond heeft geleid tot dit, in verhaalvorm geschreven, boek. Het boek biedt tevens praktische handvatten voor de terminaal zieke en zijn omgeving om de laatste levensfase zo volledig mogelijk te leven. Nina José Verhoeven (1958) is thanatologe en levensloopcoach.

Cover de genezer in het aquariustijdperk

Prijs
€ 16,00
Info en bestellen

De genezer in het aquariustijdperk - Sonia

Dit boek geeft inzicht in de grote veranderingen die op het gebied van genezen gaande zijn. In de lezingen die in dit boek zijn opgenomen wordt niet alleen uitgebreid aandacht besteed aan het genezen van ziekten bij de medemens. Eén van de grote veranderingen is de verbreding van het werkterrein tot het helen van alles wat leeft op aarde, tot aan de aarde zelf. Hierbij is de inzet van de geest van de mens het belangrijkste instrument. Daardoor is dit boek niet alleen bestemd voor medici en therapeuten, maar voor een ieder die het leven liefheeft. Iedereen kan een universeel genezer zijn.

In een drietal meditaties wordt de lezer in bovengenoemde lezingen uitgenodigd en ondersteund om te gaan staan in zijn rol als genezer van alles wat leeft. Deze meditaties zijn op CD aan het boek toegevoegd.

Cover In een notendop – Het leven als groeiproces

Prijs
€ 8,00
Info en bestellen

In een notendop – Het leven als groeiproces - Sonia

In 1982 werd Sonia geïnspireerd tot het schrijven van haar eerste boek (verschenen in 1986 als een Ankertje bij Ankh Hermes), dat de groei en bewustzijnsontwikkeling van de mens beschrijft.
Dit boek is aangevuld met latere inspiratie van haar, waarmee een verdere verdieping is gegeven. Het is zeer geschikt als een eerste kennismaking met Sonia’s werk en nog even actueel als toen het voor de eerste maal verscheen.

Cover De pubertijd, een bijna onmogelijke opdracht

Prijs
€ 7,00
Info en bestellen

De pubertijd, een bijna onmogelijke opdracht - Sonia

De problematiek van de puber werd in het vissentijdperk bekeken vanuit de persoonlijkheid. Het in het reine komen met zijn identiteit en zijn levensopdracht stond toen centraal. In dit boek wordt de puberteit echter belicht vanuit het ruimere aquariusmensbeeld. De levensopdracht wordt gerelateerd aan de zielenopdracht en de karmische opdracht. De problematiek van de puber kan zo dieper belicht en beter begrepen worden.

Cover Van angst naar moed.
Over het ontstaan en overwinnen van het oertrauma van de mens

Prijs
€ 7,00
Info en bestellen

Van angst naar moed.
Over het ontstaan en overwinnen van het oertrauma van de mens
- Sonia

Oertrauma's zijn heftige trauma`s die de mens opgelopen heeft bij het verlaten van de Bron, zijn eerste incarnatie. In het dagelijks leven uiten deze zich bijvoorbeeld in schuldgevoel, miskenning, angst, zelfafwijzing en afwijzen van het leven. Naast een uitleg van het oertrauma, reikt dit boek u ook aan hoe u dit trauma kunt transformeren.

Cover Kinderen van deze tijd - Hun levensdoelen en uitdagingen

Prijs
€ 16,00
Info en bestellen

Kinderen van deze tijd - Hun levensdoelen en uitdagingen - Sonia

In deze overgangstijd worden er drie soorten kinderen geboren: vissentijdperkkinderen, nieuwetijds-kinderen en aquariuskinderen. Deze kinderen incarneren met verschillende 'bagage' en levensopdrachten die op steeds jongere leeftijd gevoeld gaat worden. Sonia gaat daarom ook uitgebreid in op de verschillende fasen in hun jonge leven, de specifieke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en hun eventuele ziektes. Bovendien geeft ze aan hoe zij gesteund en geholpen kunnen worden in gezin,onderwijs en maatschappij. Naast de inzichten over deze kinderen zijn er meerdere meditaties gegeven om de kinderen te helpen hun negatieve karma te transformeren, goed te aarden en hen af te stemmen op hun levensdoelstellingen. De meditaties zijn op CD toegevoegd

Cover De Invloed van Eenheid

preview boek
Prijs
€ 19,90

Info en bestellen

De Invloed van Eenheid - Suzanne Meijroos

Dit boek gaat over ‘bewust zijn’ en ‘bewust worden’.
Het gaat in op de ongekende mogelijkheden onze eigen invloed bewust te benutten, om grip te krijgen op het verloop van ons leven, werk en omgeving. Het opent de ogen voor de volle potentie van jezelf de ander en elke situatie die zich in het dagelijkse leven aandient.

Stel je eens voor: wat zou er gebeuren als je in staat bent je leven helemaal zelf vorm te geven? Elke dag kan ‘bewust zijn’ benut worden om eigen kracht in balans te brengen, innerlijke rust te vinden, om te gaan met stress en moeiteloos dromen waar te maken. In elke situatie kan de eenvoudige 5 stappen strategie benut worden om het optimale te bereiken en het helpt om op een constructieve wijze het leven positief te beïnvloedden, Zo wordt ‘bewust zijn’ een winstfactor die op individueel niveau invloed heeft, maar ook de potentie heeft om op collectief niveau enorme resultaten te behalen.
Het begint bij de eerste stap; bewust zijn van jouw invloed.

Cover eigen Wijzer Zijn

preview boek
Prijs
€ 15,00

Info en bestellen

Eigen-Wijzer Zijn - Suzanne Meijroos

Dit is een bijzonder openhartig boek voor ieder die nieuwsgierig is naar het hoe en waarom van zijn of haar eigen leven.
Je wordt direct gegrepen door de persoonlijke ervaringen van de schrijfster waarbij je steeds meer het gevoel krijgt dat ze jou persoonlijk aanspreekt. De openheid, waarmee ze haar ervaringen deelt, daagt je uit te kijken naar jouw eigen leven en biedt je een dieper inzicht in ervaringen die universeel zijn. Het is een boek waarbij je de gelegenheid krijgt via verschillende ingangen te onderzoeken hoe jij zelf omgaat met jezelf, je eigenheid, je eigenwijsheid, je wijsheid, en jouw innerlijke kompas, kortom "Eigen-Wijzer" Zijn. Confronterend, uitdagend, intens, verhelderend en uitermate leerzaam.

   
   

Terug naar Activiteiten pagina

 


Website by BlinX-Support