button advertenties
button boeken pagina

Knooppunten van Licht

Doel van deze pagina is een overzicht te geven van waar Lichtwerkers bijelkaar komen en samen activiteiten ondernemen.

Onze Lichtwerkers wonen werkelijk door de hele Benelux en het is heel mooi om te merken dat er regelmatig nieuwe Geïnteresseerden bij Lichtwerk aansluiten met allemaal hun eigen energie, interesse en licht dat zij in de wereld brengen. Tegelijkertijd is het heel mooi om te horen en te vernemen dat er Lichtwerkers zijn die zich zo met elkaar verbonden voelen dat zij, buiten de diverse Licht-Seminars van Steve & Barbara en de door het bestuur georganiseerde evenementen om, zelf met elkaar bijeenkomsten organiseren om samen te zijn, de energie te delen en enthousiasme te genereren.
Soms betreft het "regionale" bijeenkomsten, soms meer "thematische" bijeenkomsten. In beide gevallen is het voor de andere lichtwerkers interessant om te weten dat dat soort initiatieven er zijn zodat ze wellicht aan kunnen haken en in andere gevallen misschien eigen bijeenkomsten kunnen opzetten voor de eigen regio.
Wat de achtergrond ook is, in alle gevallen is het natuurlijk geweldig om dit soort initiatieven te delen met de andere Geïnteresseerden in Lichtwerk.

Voorlopig gaan we dit soort bijeenkomsten de "Knooppunten van licht" noemen en we hebben er deze speciale pagina voor gemaakt. Doel van deze pagina is overzicht te geven van de diverse Regionale of Thematische groepen die met Lichtwerk bezig zijn, met daarbij vermelding van locaties en tijdstippen waarop zij bij elkaar komen en indien mogelijk de naam en e-mailadres van een contactpersoon, zodat geïnteresseerden contact kunnen opnemen om te horen hoe dat betreffende knooppunt is gestart en wordt georganiseerd of eventueel aan te haken als het onderwerp aanspreekt.

Daarom:

Geef dat per e-mail door aan onze Webmaster Email zodat het in het overzicht kan worden opgenomen.
Doel is dat we elkaar op deze wijze, ook buiten de seminars om, nog makkelijker kunnen vinden.

Overzicht

Naam van het Knooppunt
Contactpersoon
Locatie
Info via
       
Evenement "Zon, Feest, Delen"
Wie meldt zich aan?
Nog niet bekend
 
Licht Bijeenkomst voor Pubers
Wie meldt zich aan?
Nog niet bekend
.
Licht Bijeenkomst voor Senioren
Wie meldt zich aan?
Nog niet bekend

 


Website by BlinX-Support